Cumartesi, Ocak 22Önemli Haberler
Shadow

Zeus Sunağı asıl vatanı olan Bergama’ya dönecektir

Tarihi bir bütün olarak açıklama ve anlamada değerli deliller sunan arkeolojik alanlar ve kültür varlıkları her periyotta savaş ya da kaçak hafriyatlar üzere yıkıcı tesirlerle karşı karşıya kalmıştır. Ne yazık ki kimi eserler ülkemizden bu biçimde alınıp götürülmüştür. Ülkemiz tarihi kültürel ve doğal bedeller bakımından çok az ülkenin sahip olabildiği bir zenginlik ve çeşitliliğe sahip, bu bahiste adeta bir cennettir. Birçok tarihi kalıntı, eser ve daha birçok tarihi yeri ülkemizde görmek mümkündür. Bunlardan biri Bergama’daki Pergamon Antik Kenti’nde bulunan Athena Tapınağı Propylonu’dur. Milattan evvel 2. yüzyılın başlarında Kral 2. Eumenes tarafından Pergamon Antik Kenti’ndeki Akropolis’e inşa ettirilen Athena Tapınağı’nın propylon yapısı da yurt dışına götürülen eserlerimizdendir malesef. İki kattan meydana gelmekte olan yapı 19. yüzyılda o zamanki ismiyle Prusya olan şimdiki Almanya’ya götürülmüştür. Bir oburu ise yeniden Pergamon Antik Kenti’nde bulunan Zeus Sunağı’dır. Yüzlerce medeniyete mesken sahipliği yapmış yerlerden biri olan İzmir’in Bergama ilçesi hudutları içinde kalan antik Pergamon kentinin en görkemli şaheserlerinden biri olan ‘Zeus Sunağı’ da benzeri biçimde ülke dışına çıkarılmıştır. Sunak, Bergama-Dikili yolunu yapmak için 1870’li yıllarda ülkemize gelen Alman mühendis Carl Humann tarafından kaçırılmıştır. Ne enteresandır, sunağı bulunduğu topraklardan çalan Carl Humann’ın mezarı Bergama’dadır… İlahi adalet midir orasını bilemem!Görüldüğü üzere İlk’lerin ve ‘en’lerin kenti olarak anılan Bergama’nın, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde olduğu unutulmamalıdır. Şöyle bir gerçeklik var ki İncil’de ismi geçen 7 yedi kiliseden biri Bergama’dadır ve Zeus Sunağı’ndan da bahsedilmektedir. Lakin ne var ki sunak artık çok uzaklardadır. Her ne kadar yasa dışı bir formda ülkemizden kaçırılsa da UNESCO ve Unitdroit Mukaveleleri üzere milletlerarası düzenlemeler bu bahiste çok açıktır. Bu düzenlemeler her ülkenin kendi kültür mirasını kendi ülkesinde muhafaza hakkını kabul etmiştir. UNESCO Kontratı, kültür varlıklarını bulunduğu ülkenin ulusal kültür mirası saymıştır. Zeus Sunağı ve Athena Tapınağı Propylonu üzerindeki mülkiyet hakkı da bu husus içerisinde irdelenmeli ve yasa dışı yurt dışına çıkarılmasının hukuksal destekleri incelenmelidir. Eski eserler, tarihî, arkeolojik yahut sanatsal bedeli olan, eski evrelerden bizlere ulaşan ya da ileride bu türlü kıymetleri taşıyacağı kesin ve mutlak olan, sayıca sonlu malları tabir etmektedir. Tarihi mirasımızı korumak, çalınan ve yurt dışına kaçırılan tarihi yapıtlarımızı geri almak için gayret göstermek bir yurtsever için vatan misyonudur. Zeus Sunağı’nın ilişkin olduğu asıl yerin Berlin değil, Bergama olduğu tezi hem Türkiye hem de dünya kamuoyunda yaygınlaştırılmalı ve bunun üzerine siyasetler gerçekleştirilmelidir. Bu yapının gerçek yeri Berlin’deki Pergamon Müzesi değil UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Bergama’dır. İnanıyorum ki başta Zeus Sunağı olmak üzere ülkemizden yasa dışı yollarla çıkarılan tarihi miraslarımız ana vatanlarına dönecektir.

Bir cevap yazın