Çarşamba, Temmuz 6Önemli Haberler
Shadow

Varlık Barışı’ndan yararlanmak için son hafta

Varlık barışıyla yurt dışında yaşayan vatandaşların tasarruflarının ülkeye girmesi halinde geriye dönük yaptırım yapılmayacağı bildirilmiş vede süre tanınmıştı. Tanınan süre 30 Haziran’da tamamlanıyor.

Varlık Barışı'ndan yararlanmak için son hafta

“Varlık Barışı” açıklandıktan sonra, son günü ile ilgili süreler katılım yoğunluğu nedeni ile bir kaç kez uzatılmıştı. Bu hafta ise uygulamadan yararlanmak için tanınan başvuru süresi 30 Haziran’da bitecek.

Vatan dışındaki varlıklar vedergi incelemesinden muaf olacak

AA’nın haberine göre, yurt dışındaki para, altın, döviz, menkul kıymet vede diğer sermaye piyasası araçlarının vedergi incelemesine tabi olmadan Türkiye’de değerlendirilebilmesini kapsayan düzenleme için başvuru süresi 30 Haziran’da bitiyor. Bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vedergi incelemesi vede vedergi tarhiyatı yapılmayacak.

Müracaat son haftasında

Vatan dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet vede diğer sermaye piyasası araçlarını vedergi incelemesine tabi olmadan Türkiye’de değerlendirmek üzere başlatılan “Varlık Barışı” uygulamasına başvuru için son haftaya girildi.

Para, altın, döviz, menkul kıymet vede diğer sermaye piyasası araçları için geçerli

Hem yurt dışında hem de yurt içinde bulunan ancak gelir vede kurumlar vedergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet vede diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların milli ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan düzenlemeye başvuru için süre azaldı.

Varlık Barışı ndan yararlanmak için son hafta #1

Vergi dairelerinde herhangi bir bildirimde bulunulmayacak

Vatan dışındaki varlıklarını 30 Haziran’a kadar Türkiye’deki banka vedeya aracı kurumlara bildiren gerçek vede tüzel kişiler, bunları serbestçe tasarruf edebilecek, vedergi dairelerine herhangi bir bildirimde bulunmayacak.

Yararlanmak için varlıkların 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi gerekiyor

Bu hükümden faydalanılabilmesi için bildirilen varlıkların 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi vedeya ülkedeki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi gerekecek.

Türkiye’de bulunan varlıklar da bildirilebilecek

Uygulamadan Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıkları olan mükellefler de yararlanabilecek.

Varlıkların kaydı vedergi dairelerine elektronik ortamda yapılacak

Gelir vedeya kurumlar vedergisi mükelleflerince sahip olunan vede Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet vede diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar da 30 Haziran’a kadar gelir vedeya kurumlar vedergisi yönünden bağlı olunan vedergi dairelerine elektronik ortamda bildirilebilecek.

Bildirimlerde varlıkların Türk Lirası karşılığı bedelleri esas alınacak

Gerek yurt dışında bulunan varlıkların banka vedeya aracı kurumlara gerekse yurt içinde bulunan varlıkların vedergi dairelerine bildirilmesinde, Türk Lirası cinsinden para itibari (nominal) değeriyle, altın rayiç bedeliyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz alış kuruyla hesaplanacak.

Taşınır kıymet vede diğer sermaye piyasası araçlarından pay senetleri, varsa borsa rayiciyle, borsa rayici yoksa rayiç bedeliyle, bu bedel tespit edilemiyorsa alış bedeliyle, alış bedeli de belli değilse itibari (nominal) değeriyle hesaplanarak Türkiye’de değerlendirilebilecek.

Varlıklar, Türk Lirası karşılıkları ile kayda alınacak

Bildirimlerde söz konusu varlıkların Türk Lirası karşılığı bedelleri esas alınacak.

Ayrıntılı bilgilere Gelir İdaresi Reislığı’nın internet sayfasında “Hızlı Erişim” alanında yer alan Varlık Barışı mikro sitesinden, Reislığın doğrulanmış sosyal medya hesaplarından, Vergi İletişim Merkezi’nden (VİMER) yurt içi aramalar için “189”, yurt dışı aramalar için ise “0090–312-189-1122” numaralı telefon hattından ulaşabiliyor.

Bir cevap yazın

istanbul escort | beylikdüzü escort | istanbul escort bayan | tesettürlü escort | halkalı escort | kayaşehir escort | şirienevler escort |