Pazar, Ocak 23Önemli Haberler
Shadow

Valilikten 7 ülkeyle ilgili Covid-19 kararı

Samsun Vilayet Genel Hıfzıssıhha Kurulu’nun 1593 Sayılı Genel Hıfzıssıhha Kanunu’nun 23. hususuna istinaden Vali Vekili Şevket Cinbir başkanlığında 13/11/2021 tarihinde kentte koronavirüse karşı alınacak tedbirler ile ilgili gündemi görüşmek üzere toplandığı belirtildi. Toplantının gündeminin ‘Covid-19 salgınının yeni varyantlarının ülkemize girişinin önlenmesi gayesiyle İçişleri Bakanlığı’nın 13 Kasım 2021 tarih ve E-89780865-153-18513 sayılı genelgesi doğrultusunda alınması gereken önlemlerin görüşülmesi’ olduğu açıklandı.

İŞTE ALINAN YENİ KARARLAR

Valiliğin, alınan kararlarla ilgili açıklaması şu halde:
Samsun Vilayet Genel Hıfzıssıhha Konseyi, salgının seyrinde dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmelerle ilgili olarak Sıhhat Bakanlığı’nca getirilen yeni teklifleri içeren 13/11/2021 tarih ve E-89780865-153-18513 sayılı İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda toplanmış ve aşağıda belirtilen yeni önlemlerin 15 Kasım 2021 Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere ilimiz genelinde uygulanmasına karar vermiştir. Bu kapsamda;1. Brezilya, Güney Afrika, Nepal, Sri Lanka, Bangladeş, Hindistan ve Pakistan’dan ülkemize gelen bireylerden ülkemize girişten azami 72 saat evvel yapılmış negatif sonuçlu PCR test sonucunun ibrazı gerekmektedir. Yeniden Brezilya, Güney Afrika, Nepal, Sri Lanka, Bangladeş, Hindistan ve Pakistan’dan direkt gelenler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılanlardan?1.1. Dünya Sıhhat Örgütü yahut ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini belgeleyenlerin (tam aşılı) ülkemize girişte karantina uygulamasından muaf tutulmalarına,1.2. Dünya Sıhhat Örgütü yahut ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini belgeleyemeyenlerin ise?1.2.1. İkametgâhlarında yahut beyan edecekleri adreslerde karantinaya alınmalarına,1.2.2. Karantina sürecinin 10. gününde PCR testine tabi tutulmalarına, 10. gün yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda karantinalarının sonlandırılmasına,1.2.3. 10. günde PCR testi yaptırmayanların 14 gün mühletle karantinada tutulmalarına, test sonuçlarının olumlu çıkması durumunda Sıhhat Bakanlığı Halk Sıhhati Genel Müdürlüğü’nce yayınlanan aktüel pandemi rehberleri doğrultusunda hareket edilmesine,1.3. Belirtilen ülkelerden ebeveynleri ile birlikte seyahat yapmak kaydıyla ülkemize giriş yapacak 12 yaşından büyük ve 18 yaşından küçük olup tam aşılı olduğunu belgeleyemeyen gençlerin ise 72 saat öncesinde alacakları negatif PCR test sonucu ile uçuşa kabul edilmelerine, bu bireyler için ikametlerinde tekrar PCR testi uygulanmasına, PCR test sonucu negatif çıkanlar karantina uygulamasından muaf tutulmalarına, Yabancı ülkelerle ikili seviyedeki özel düzenleme kararlarının gizli olmasına,2. Afganistan’dan ülkemize gelen bireyler ile son 14 günde bu ülkede bulunduğu anlaşılan bireylerin ülkeye girişlerine ait olarak İçişleri Bakanlığı’nın 02/09/2021 tarih ve 13940 sayılı genelgesi ile getirilen kararların uygulanmasına motamot devam edilmesine,3. İran ve Mısır’dan gelen şahıslardan girişten azami 72 saat evvel yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazının yahut Dünya Sıhhat Örgütü yahut ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini gösterir aşı kartının talep edilmesine,4. Birinci üç unsurda sayılanlar dışında öbür ülkelerden gelenlerden tüm hudut kapılarımızdan (kara, hava, deniz, demiryolu) ülkemize girişlerde? Dünya Sıhhat Örgütü yahut ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini ve/veya birinci PCR olumlu test sonucunun 28. gününden başlamak üzere hastalığı son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıyeten negatif sonuçlu PCR/hızlı antijen testi raporu ibrazı talep edilmemesine ve bu bireyler için karantina önlemi uygulanmamasına,Bu ülkelerden ülkemize girişlerde aşı sertifikasının yahut hastalığı geçirdiğine dair dokümanların ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat evvel yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu yahut girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif süratli antijen test sonucunun ibrazının istenilmesine,5. 12 yaş altındaki çocukların ülkemize girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulmalarına,6. Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için uçak-gemi mürettebatının, kilit işçi olarak nitelendirilen gemi adamlarının ve tır sürücülerinin SARS-CoV-2 PCR testi ve karantina uygulamasından muaf tutulmalarına,7. Üstteki unsurlar çerçevesinde ülkemize girişlerde talep edilecek aşı sertifikası, PCR/Antijen test sonucu üzere dokümanların havayolu ve deniz yolu ile gelen yolcular ile kara/demir yolundan toplu taşıma araçlarıyla gelen yolcular için seyahat öncesinde çıkış ülkesinde, taşıyıcı şirket tarafından denetim edilmesine, dokümanı olmayanların sefere kabul edilmemesinin sağlanmasına, dokümanı olmayanların sefere kabul edilmesinden dolayı ortaya çıkan sorumluluğun taşıyıcı şirket tarafından karşılanmasına,8. Sıhhat Bakanlığı tarafından tüm hudut kapılarımızdan ülkemize giriş yapacak şahıslar, varış noktalarında örnekleme (sampling) temelinde PCR testine tabi tutulabilmelerine,

Bu kapsamda gelen şahısların;
8.1. Test örnekleri alındıktan sonra nihai varış yerlerine gitmelerine müsaade verilmesine,8.2. Test sonuçlarının olumlu çıkması durumunda Sıhhat Bakanlığı COVID-19 Rehberi doğrultusunda tedavilerinin yapılmasına,8.3. Test sonuçları olumlu çıkan bireyler ile yakın temasta bulundukları bireylerin kendilerinin belirledikleri adreslerde 14 günlük mühlet ile izolasyona alınmalarına ve 10. günün sonunda yapılacak PCR test sonuçlarının negatif olması durumunda izolasyon şartlarının sonlandırılmasına,8.4. Bu şahıslardan delta varyantı taşıdığı tespit edilenlerin izolasyon şartlarının 14. günün sonunda PCR testi yapılmaksızın sonlandırılmasına,9. Hudut kapılarımızdan ülkemize giriş yapacak vatandaşlarımızdan?9.1. Dünya Sıhhat Örgütü yahut ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini ve/veya birinci PCR müspet test sonucunun 28. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğini belgeleyenler ile girişten azami 72 saat evvel yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporunu ya da girişten azami 48 saat evvel yapılmış negatif süratli antijen test sonucunu ibraz edenlerin ülkemize girişlerine müsaade verilmesine,9.2. Üstteki unsurda belirtilen evrak ya da test sonuçlarını ibraz edemeyen vatandaşlarımıza hudut kapılarında PCR testi uygulandıktan sonra ikametlerine gitmelerine müsaade verilmesine ve test sonucu müspet çıkanların ikametlerinde izolasyona alınmalarının sağlanmasına,9.3. Bu biçimde ülkeye girişlerine müsaade verilen vatandaşlarımızın, uygulama temelleri Sıhhat Bakanlığınca belirlenecek formda varış noktalarında karantinaya alınmalarına ve negatif sonuçlu PCR test raporu ibraz edene kadar izolasyonlarının sürdürülmesine,Üstte belirtilen önlemlerin Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarımız ile Hudut Kapısı Mülki Yönetim Amirleri tarafından hudut kapılarında vazifeli tüm kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği içinde uygulanmasına,Uygulamada rastgele bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,Alınan kararlara uymayanlara Genel Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282 nci hususu mucibince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere tersliğin durumuna nazaran kelam konusu Genel Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili hususları yeterince süreç yapılmasına,Konusu kabahat teşkil eden davranışlara ait Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci hususu kapsamında gerekli isimli süreçlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Bir cevap yazın