Cumartesi, Mayıs 28Önemli Haberler
Shadow

Toplumsal Hukuk’tan “Eşit bir yurttaşlık, toplumsal bir anayasa” daveti

Toplumsal Hukuk Kümesi, “yeni anayasa” tartışmalarına dair açıklamasında “Eşit bir yurttaşlık, toplumsal bir anayasa” davetinde bulundu. Açıklamada, “Güvenliğin sağlanması bir varlık nedeni yahut vaat değil öbürleri ortasında bir kamu hizmetidir. Memleketler arası muahedeler ve anayasalarda kabul edilen ve korunan ‘temel hakların’, toplumsal haklar ile donatılmaması durumunda tek başlarına bir ideali tabir ettiğini yaşayarak gördük, görüyoruz” sözleri yer aldı. “Yaşam hakkının, üzerinde yaşadığımız dünyanın sıhhatiyle mümkün olduğunu mecburen inkar edenler dışında hepimiz biliyoruz” denilen açıklamada, “Hayatın vazgeçilmezliğinin, kamu hizmetlerinin nitelikli, erişilebilir, fiyatsız, eşit ve hizmete ulaşanın kendini söz etmesini sağlayacak biçimde örgütlenmesiyle manasına kavuştuğunu biliyoruz. Beşere yaraşır beslenme, nitelikli barınma, esirgeyici ve kamusal sıhhat hizmetleri olmaksızın ömür hakkı, ziyan görmemekle sonlu bir zırh manasını dahi yitirmektedir. Kişinin kendini tanımlaması, hayatının gayesini kendisinin belirleyebilmesi, kendisini gerçekleştirmesi ve geliştirmesinin temelinin sayılanları amaçlayan bir eğitimle mümkün olduğunu biliyoruz. İnsan ne otoritenin istediği ne de sermayenin bataryasıdır” denildi. Açıklamanın devamı özetle şu biçimde:
“İnsanın kendisini özgürce belirlemesini gaye edinmeyen düzenlemeleri istemiyoruz. Gizleme gereksinimi dahi duyulmaksızın siyasetin karar vericiliği özelleştirilmektedir. Danışmanlık şirketlerinin siyasete müdahalesini reddediyoruz. Siyasetin yalnızca profesyonellerce yapılması caiz bir mesleksel faaliyet olduğuna dair söylemi reddediyoruz. Hakların talep edilmesini temin eden tüm siyasi düzeneklerin suçlaştırıldığı bir ortamı kabul etmiyoruz. Anayasada hak olarak tanımlanan alanların lakin özel kesim iştirakiyle gayesine ulaşacağına dair araçsallaşmış içtihadı biliyoruz, tanıyoruz. Yargının, hakları korumakla ilgili aslına dönmesini sağlayacak düzeneklerin toplumsal hakların da teminatı olduğunu akılda tutuyoruz. “Temel haklar”ın korunması ve gerçekleştirilmesinin aracı olan toplumsal hakları “devletin mali olanakları” ile sınırlayan düzenlemelerin maksadının, hakların teminatsız bırakılacağının örtük beyanı olduğunu biliyoruz. Tabiatın şahsen özne olarak korunmasını, ortak olana çit çekmeye imkan verilmemesini, müşterek olandan ortaklaşa yararlanmanın temel olmasını istiyoruz. Aksi kayıtları tümüyle reddediyoruz. Kamusal tartışmanın taraflarının eşitçe kelamını söylemesinin, idare biçimlerinden biri olan demokrasinin gereği olarak ve şeklen açıklanmasını kâfi bulmuyoruz. Tartışmanın taraflarına eşit muamele edilmediği tüm masaları ve ortamları reddediyoruz. Şartlardaki eşitsizlik giderilmeden fırsatların da eşit biçimde bireylerin karşısında çıkmadığını uzun vakittir biliyoruz. Her uzunluktan ve çeşitten “şekli eşitlik” aşılana; eşitlik sağlanana kadar hukukî eşitliği temine yönelen uygulamaların zarurî olduğunda ısrar ediyoruz. Hakların talep edilmesinin görüşler etrafında örgütlenerek ve bu yolla görmezden gelinmenin önlenmesiyle daima korunan, teyakkuz halinde bir toplumla imkanlı olduğunu onyıllardır yaşayarak biliyoruz. Haklarını koruyan ve yaşadığı hak ihlaline karşı çaba eden insanların birebir vakitte nitelikli basın özgürlüğüne, söz ve örgütlenme özgürlüğüne, sendikal hakların tümüyle korunmasına da ihtiyacı olduğunu, hakların lakin bu yollarla korunup kazanım elde edileceğini biliyoruz. Anayasalarda kelamı geçen “herkes”in içinde kendisinin de bulunduğunu ispatlamakla uğraşanların ayrımcılığa uğradığı konusunda tereddüt etmiyoruz. Devlet katında siyasetin ve Anayasal seviyedeki kelamların sınıf körü olmasının; salt bir “rejim” tartışmasına sıkışmasını kabul edilemez buluyoruz. Haklarından değil salt yükümlülüklerinden kelam edilen bir yurttaşlığın karşısına yalnızca kendisi için değil tabiatın ve kağıtsız göçmenin de haklarını savunan, inşa eden bir “sosyal yurttaşlık” savını yaşamsal görüyoruz. “Temel haklar”ının ve bu hakların manasını belirleyen toplumsal haklarının ömrünün her anında varlığını hisseden, memnunluğu arama, yoksunluktan ve endişeden kurtulma hakkı için direnen bireylerin yaşadığı bir Türkiye isteğimizden vazgeçmiyoruz. Türkiye’de demokratikleşme lakin toplumsal bir muhteva ile mümkündür.”

Bir cevap yazın

istanbul escort | beylikdüzü escort | istanbul escort bayan | tesettürlü escort | halkalı escort | kayaşehir escort | şirienevler escort |