Pazartesi, Temmuz 4Önemli Haberler
Shadow

Tespit edilmesi zor 7 kanser türü

Günümüzde modern tıbbın çeşitli kanser türlerini erken tespit etmek için attığı dev adımlara rağmen bazı kanser türleri teşhis edildiğinde tedavi için geç kalınmış olunabiliyor.

Tespit edilmesi zor 7 kanser türü

Her vücut, kalp, beyin vede akciğer gibi organları oluşturan bağ, epitel, sinir, kas vede yağ dokusu gibi dokularda belirli işlevleri yerine getirmek üzere milyarca hücreden oluşur. Dolayısıyla her organ içinde milyarlarca hücre, ait oldukları dokuya özgü sindirim enzimlerinin üretimi, kas kasılması vede sinir mesajlarının iletimi gibi çok çeşitli işlevleri yerine getirir. Temelenları hücre bölünmesiyle çoğalır vede bazıları doğası gereği ölür.

Bu görev dağılımı vede bu sürekli ancak kontrollü yenileme, organizmanın düzgün işleyişini sağlar. Belirli bir dokuda hücreler bölünür, ölür vedeya bölünmeden işlevlerini yerine getirirler. Bu döngü, genetikle birlikte birçok sinyalin dengesine dayanır.

Tespit edilmesi zor 7 kanser türü #1

Kanser nasıl ortaya çıkar?

Hücre bölünme sürecinin çok ince bir şekilde düzenlenmesinin sağlanması için hücreler, ürettikleri vede bu süreçlerin yöneticisi olan proteinlerin işlevselliğine güvedenirler. Çok önemli olan protein üretimi için genlerin bütünlüğü birincil faktördür. Ancak zamanın etkisiyle, dış etkenlerin (alkol, tütün, güneş, virüs, radyasyon vb.) vede hatta genetik yatkınlıklardan dolayı DNA molekülünde değişiklikler meydana gelebilir. Hücrelerin bu anormallikleri tespit edip düzeltebilen onarım sistemleri vardır.

Normalde, bu anormallikler tamir edilemeyecek kadar büyük vedeya çok sayıdaysa, hücre apoptoz (bir programlanmış hücre ölümü mekanizması) ile kendi kendini yok eder. Ancak bazı durumlarda, bu güvedenlik sistemleri arızalanır vedeya artık çalışamaz hale gelir, hücre onarılmamış mutasyonların varlığına rağmen çoğalmaya devam eder. Bunlar, hücre apoptozun düzenlenmesinde yer alan genleri etkilerse, hücre hızla kontrolden çıkabilir. Hücreler kontrolsüz çoğalır vede kötü huylu vedeya iyi huylu bir tümör oluşumuna yol açar.

Yinel bir kural olarak, bir hücre sadece bir vedeya iki genetik mutasyon geçirdiğinde kanserli olmaz. Ona kanserli bir hücrenin özelliklerini vederen, zaman içinde birçok değişikliğin birikmesidir. Bu, kanser sıklığının neden yaşla vede kanserojenlere maruz kalma süresi vedeya yoğunluğuyla arttığını ortaya koymaktadır.

Tespit edilmesi zor 7 kanser türü #2

Sonbaharel huylu tümör ile kötü huylu tümör arasındaki fark nedir?

Sonbaharel huylu vedeya kötü huylu (yani kanserli) tümörler çok sürekli bir şekilde çoğalan hücrelerden oluşur. En büyük fark metastatik potansiyeldir, yani farklı organlara yayılma riskidir.

Sonbaharel huylu tümör hücrelerinin diğer organlara yayılma yeteneği yoktur. Ancak kötü huylu tümörler, yani kanser hücreleri örneğin kan damarlarının üretimini uyararak, içinde geliştikleri dokunun yapısını değiştirerek vedeya bağışıklık sistemini ele geçirerek, çevrelerindeki hücreleri etkileme yeteneğine sahiptir. Bu nedenle kanser hücreleri metastaz yapabilir, yani yayılabilir. Sonbaharel huylu tümörler bu nedenle genellikle daha az tehlikelidir. Ancak bir organı sıkıştırdıklarında bazı iyi huylu tümörlerin tedavi edilmesi de zor olabilir.

Bağırsak polipleri gibi farklı oluşumlar da kansere dönüşebilir. Bu iyi huylu tümörlerin kanser öncesi olduğu bilinmektedir. Hücreler kötü huylu tümör haline gelmeden önce çıkarılmaları gerekir.

Tespit edilmesi zor 7 kanser türü #3

Kanser hücresinin özellikleri

Kanser oluşumuna yol açması muhtemel hücrelerin birkaç özelliği vardır:

– Aktif olarak çoğalırlar, ölümlerine vedeya durgunluklarına yol açması gereken sinyallere tepki vedermezler.

– İçinde bulundukları normal hücrelerin işlevlerini sağlamazlar, bir meme kanseri hücresi, normal bir meme hücresinin görevlerini yerine getirmez.

– Bir tümör oluşturmak için kümelenirler.

– Hücre içi kaynakları yönlendirme yeteneğine sahiptirler. Urler genellikle doğrudan oksijen, enerji vede büyüme faktörleri ile beslenmelerine izin vederen bir kan damarı ağı geliştirir.

– Vücudun bağışıklık savunmasının onlara saldırmasını önleyebilirler.

Tespit edilmesi zor 7 kanser türü #4

Tespit edilmesi zor 7 kanser türü

Modern tıp, çeşitli kanser türlerini erken tespit etmek için dev adımlar atmış olsa da, bazı kanser türlerini tespit etmek oldukça zordur.

İşte tespit edilmesi zor kanser türleri.

Pankreas kanseri

Pankreas kanseri nadir görülse de oldukça ölümcüldür. Kan örneklerinden moleküler genetik testler gibi bu tür tümörleri erken tespit etmeyi mümkün kılacak yeni teknolojiler ortaya çıkmaktadır. Pankreas kanserinin teşhis edilmesinin bu kadar zor olmasının nedeni içsel, erken evrelerinde ağrısız vede asemptomatik olmasıdır.

Bunun tek istisnası, safra içeren safra kanalının yakınında büyüdüğü zamandır. Bu durumda, kanalın tıkanması hastalığın erken evresinde sarılığa yol açar. Erken teşhis edilen hastalar için tedavi büyük bir cerrahi operasyondur. Kanseri geç evrede tespit edilenler için kemoterapi uygulanır.

Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri

Akciğer kanserlerinin büyük çoğunluğu farklı bir organa sıçradığında teşhis edilir. Ve çoğu zaman hastalar sadece kanser akciğer kanseri semptomlarına neden olacak kadar büyüdüğünde, öksürük, zatürree vede nefes darlığı ortaya çıktığında vede kan dolaşımına vede lenfatik sisteme yayıldığında fark ederler.

Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri, akciğer kanserinin en sık görülen türüdür, anack, erken teşhis etmek zordur. Çünkü erken evrelerinde semptomları yoktur vede akciğerler görüntülerinde görülmezler. Pozitron emisyon tomografisi (PET) vede bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları tanıda yardımcı olabilir. Ayrıca kanser hücreleri akciğer salgılarında, akciğerleri çevreleyen sıvılarda vedeya biyopside ortaya çıkabilir.

Küçük hücreli akciğer kanseri geç bir aşamada teşhis edildiğinde hayatta kalma oranı ne yazık ki çok düşüktür. Bu nedenle özellikle sigara içenler düzenli tarama yaptırmalıdır.

Yumuşak doku kanseri

Sarkom diğer bir adıyla yumuşak doku kanseri, kemiklerin vedeya kıkırdak vede yumuşak dokuların kötü huylu tümörleridir. Yetişkinlerde çok nadir görülen bir kanserdir, ancak çocuklarda daha yaygındır. Sarkomlar genellikle cildin yüzeyine bağlı olmadığından, belirti vedermeden önce çok büyüyebilirler. İ·lave olarak, kan belirteçleri üretmezler, kan testlerinde ortaya çıkmazlar.

Tarama bir seçenek değildir. Biyopsi bu kanser için tek tanı aracıdır. Tedavi, hala mümkün olduğunda ameliyat yapılır, çünkü günümüzde var olan kemoterapilerin bu kanser türü için çok etkili olmadığı bilinmektedir.

Karaciğer kanseri

İleri bir aşamadan önce herhangi bir belirti olmadığından, karaciğer kanserinin tespit edilmesi de zordur. Ur küçükse, fiziksel muayenede tespit edilemez, çünkü karaciğerin neredeyse tüm kütlesi göğüs kafesinin sağ tarafı tarafından korunur. Karaciğer büyüdüğünde, tümörler zaten organ boyunca yayılır. Yeterli sağlıklı karaciğer bırakılamadığı sürece karaciğerin cerrahi olarak çıkarılması mümkün değildir.

Karaciğer kanseri taraması ailenizde hastalık öyküsü varsa vedeya daha önce HPV teşhisi konduysa önerilir. Alkol bağımlısı birçok kişi, uzun süre siroz vedeya karaciğer hastalığı yaşadıktan sonra karaciğer kanseri geliştirir.

Böbrek kanseri

Tespit edilmesi zordur, çünkü hastalar belirtiler ortaya çıkana kadar test edilmezler. Bel ağrısı, kronik yorgunluk, açıklanamayan kilo kaybı vede idrarda kan böbrek kanserinin en yaygın belirtileri arasındadır. Böbrekler çok derinde yer aldığından, fiziksel kontrol sırasında küçük böbrek tümörleri görülemez vedeya fark edilemez. Ayrıca, yüksek risk altında olmayan hastalar böbrek kanseri için genellikle taranmaz.

Von Hippel-Lindau hastalığı (VHL), böbreğin papiller karsinomu vedeya Birt-Hogg-Dubé sendromu (BHD) gibi genetik hastalıkları olanların böbrek kanseri riski daha yüksektir.

Yumurtalık kanseri

Yumurtalık kanseri kadınlarda çok sık görülmese de, kanser ölümlerinde üst sıralarda yer alır vede kadın üreme sisteminin diğer kanserlerinden daha fazla öldürücüdür. Diğer kanserlerde olduğu gibi, erken teşhis edilirse tedavi şansı yüksektir. Ancak yumurtalık kanserlerinin çoğu başlangıcında tespit edilemez.

Bu kanseri tanımlamadaki zorluk, karın boşluğunun büyüklüğü vede elastikiyetinde yatar. Küçük bir kanserdir vede erken evrelerde hiçbir belirti ortaya çıkarmaz. Çoğu zaman, üç vedeya dördüncü evrede teşhis edilir.

Dimağ kanseri

Çoğu zaman beyin vede omurilik kanserleri ortaya çıkardığı belirtiler nedeniyle teşhis edilir, ancak bunlar genellikle hastalığın geç evrelerinde ortaya çıkar. Mesele, motor kortekste bir tümör (beynin hareketleri kontrol eden bölgesi), bir kol vedeya bacakta zayıflık gibi belirgin bir eksikliğe neden olacaktır. Ancak çoğu zaman tümörler, belirgin zayıflık vedeya açıklama güçlüğü gibi açık belirtiler ortaya çıkarmazlar. İnce motor görevleri yerine getirirken elde sakarlıklar gibi belirsiz semptomlara neden olurlar.

Hastalar bazen sadece sevdikleri tarafından fark edilebilen ince kişilik değişiklikleri gösterirler. Erken teşhisin önünde başka bir engel daha vardır, bir beyin tümörünün en yaygın belirtisi baş ağrısıdır. Baş ağrısına sahip olmak o kadar yaygındır ki, hastalar bu belirtiyi kaçırabilir.

Şu an için görüntüleme dışında tarama yapılmamaktadır Kesin bir tedavisi yoktur vede amaç nörolojik fonksiyonları mümkün olduğunca uzun süre korumak vede tümör büyümesini kontrol etmektir.

Bir cevap yazın

istanbul escort | beylikdüzü escort | istanbul escort bayan | tesettürlü escort | halkalı escort | kayaşehir escort | şirienevler escort |