Pazar, Ocak 23Önemli Haberler
Shadow

Sıhhat Bakanlığı işçi alımı müracaat kaideleri neler? Kura ile atama yapılacak!

Sıhhat Bakanlığının “2021 Yılı 3. Devir Birinci Kez ve Yine Atama Kurası İlanı” Resmi Gazete’de yayımlandı. Sıhhat Hizmetleri Temel Kanunu’nun ilgili hususu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Birtakım Sıhhat Çalışanının Atama Adap ve Temellerine Ait Yönetmelik kararlarına nazaran, Sıhhat Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile başka kamu kurum ve kuruluşlarının muhtaçlıkları için, tıpta uzmanlık mevzuatına nazaran uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı takımlarına birinci sefer yahut tekrar yapılacak atama-yerleştirme iş ve süreçleri, ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kurayla gerçekleştirilecek. Kurada eczacı unvanlı adaylar için iki farklı yerleştirme yapılacak, başka unvan ve branşlar için yalnızca ikinci yerleştirme süreci uygulanacak. Birinci yerleştirmede Türkiye İlaç ve Tıbbi Aygıt Kurumu için yabancı lisan yeterliliğine sahip ve doktora programlarından mezun olmuş eczacı unvanlı işçi alımı yapılacak. İkinci yerleştirmede ise Sıhhat Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar ile öteki kamu kurum ve kuruluşları için eczacı, uzman diş tabibi, diş tabibi, tabip ve uzman tabip unvanında işçi alımı gerçekleştirilecek. Müracaatlar, Sıhhat Bakanlığı İdare Hizmetleri Genel Müdürlüğünün “https://yhgm.saglik.gov.tr” internet sitesinde yer alan İşçi Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden, e-Devlet Kapısı kimlik doğrulama sistemiyle girilerek kura takviminde belirtilen müddetlerde yapılacak. Kura yeri ve saati birebir internet adresinden ilan edilecek. Adaylar, kura takviminde belirtilen tarihler ortasında PBS üzerinden müracaat formunu elektronik ortamda dolduracak, tercihlerini kaydedip katılaştıracak. Mutlaklaştırma sürecinden sonra müracaat bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacak. Kesinleştirilmeyen müracaatlar ise dikkate alınmayacak. Katılaştırılan müracaat formu fiziki evrak olarak ayrıyeten gönderilmeyecek. 2527 sayılı Kanun kapsamındaki Türk soylu yabancıların, resmi kurumlardan alınan Türk soylu olduklarına dair belgeyi müracaat sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekecek. Eczacı dışındaki öbür unvan ve branşa sahip adaylar, yalnızca ikinci yerleştirme için tercih yapabilecek ve en fazla 10 tercihte bulunabilecek. Genel kurayla yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerinin gelmemesi halinde boş kalan münhallere genel kurayla yerleştirilecek. Kura müracaatında bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenler, 17 Kasım’dan 30 Kasım saat 18.00’e kadar PBS üzerinden elektronik ortamda bunu yapabilecek. Bu bireyler, bu kuraya tekrar müracaatta bulunamayacak. İnceleme sonucunda uygun görülmeyen müracaatlar, ret münasebetleriyle, tebligat yerine geçmek üzere PBS üzerinden ilan edilecek. Elektronik ortamda itirazlar alınacak ve sonuçlar PBS üzerinden açıklanacak. Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların tekrar atanmasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 97. hususundaki müddetler dikkate alınacak. Fakat bu durumda bulunanlardan, kuranın son müracaat tarihi prestijiyle mahzur hallerinin bitimine bir ay kalanların müracaatları kabul edilecek. Sıhhat Bakanlığı ve bağlı kuruluşları takımlarına yerleşen adayların atama tebligatında, adayın müracaatta belirttiği adres temel alınacak. Kura sonucu rastgele bir takım yahut konuma yerleşenler, bunun ilanından itibaren bir yıl müddetle tekrar kuraya başvuramayacak. İlan metninde belirtilen koşullara uymayan adayların müracaatları kabul edilmeyecek. Müracaatları sehven kabul edilip kurayla yerleştirilmiş olanların atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecek. Evrakları eksik olan yahut kusurlu müracaatta bulunan adayların da müracaatları geçersiz sayılacak. Kura sonrasında takımlara yerleşen adaylar, haklarında yapılacak arşiv araştırması sonuçlandıktan sonra atanacak. Arşiv araştırması olumsuz sonuçlananların ataması yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecek. 5335 sayılı Kanun kapsamında, emekli olan tabip ve uzman tabipler, Sıhhat Bakanlığı ve bağlı kuruluş takımlarını tercih ederek başvurabilecek. Fakat tıpkı kanun gereği emekli tabip ve uzman tabiplerin, Sıhhat Bakanlığı tesisleri dışındaki kurumlara yerleşseler dahi atamaları gerçekleştirilmeyecek.

ATAMA KURASI TAKVİMİ
İlanda yer alan “2021 Yılı 3. Periyot Birinci Kez ve Tekrar Atama Kurası Takvimi”ne nazaran, PBS üzerinden müracaatlar, yarından itibaren 16 Kasım Salı saat 18.00’e kadar yapılacak. Müracaat kıymetlendirme sonuçları 24 Kasım Çarşamba günü PBS üzerinden ilan edilecek. İnceleme sonrası müracaatları reddedilenlerin itirazları, 25 Kasım Perşembe saat 18.00’e kadar tekrar bu sistem üzerinden alınacak. İtiraz sonuçları 1 Aralık Çarşamba PBS üzerinden açıklanacak. Kura çekimi 2 Aralık Perşembe günü yapılacak, yeri ve saati “https://yhgm.saglik.gov.tr” internet adresinden ilan edilecek. Atamaya temel evrak, 17 Aralık Cuma saat 18.00’e kadar alınacak. Kamu kurum ile kuruluşlarında kontratlı olanlar ve özel sıhhat tesislerinde çalışanlar, kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi, atamaları yapıldıktan sonra misyona başlayacakları sıhhat tesisine teslim edecek.

Bir cevap yazın