Cumartesi, Ocak 22Önemli Haberler
Shadow

Saray’ın ‘resmi’ kılıfına Danıştay’dan da onay geldi

Danıştay, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) yeri üzerine konseyi Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın “yapımına temel sağladığı” belirtilen, tarihi alanlarda “kamu yapılarının” önünü açan Kültür Varlıkları Muhafaza Yüksek Kurulu’nun (KVKYK) kararını iptal etmiş, heyet ise kısa bir müddet sonra “kamu yapıları” yerine “resmi yapılar” ibaresi ile yeni bir prensip kararı yayımlamıştı. Konseyin “kelime oyunu” yürütmeyi durdurma istemiyle yine Danıştay’a taşındı. Ancak, Bakanlık müsteşar yardımcısıyken Danıştay’a atanan bir üyenin de ortasında yer aldığı Danıştay 6. Dairesi, bu istemi oyçokluğu ile reddetti. CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, “KVKYK, Danıştay’ın aldığı kararı uygular üzere gözükerek, söz cambazlığı yaptı. ‘Kaçak Saray’ın kaçaklığı devam ediyor” yansısını gösterdi. KVKYK’nin, 16 Ocak 2014’te tarihi sit alanlarına ait yayımladığı unsur kararı ile “kamu hizmeti yapıları”, tarihi sit alanlarında yapılamayacak olan “inşai ve fiziki uygulamaların” dışında bırakılmış, böylelikle tarihi alanlarda “kamu binası” yapılmasının önü açılmıştı. Danıştay, yargıya taşınan kararı iptal etmişti. Kelam konusu unsur kararının, AOÇ yeri üzerinde inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın imaline temel sağladığı belirtilirken kararın iptal edilmesi ise “Saray’ın kaçak olduğunun tescil edildiği” formunda yorumlanmıştı.

ERDOĞAN’IN BÜROKRATINDAN RET
İptal kararının akabinde ise KVKYK, tarihi sitlerin, müdafaa ve kullanma şartlarını yine belirlediği yeni unsur kararını Mart 2021’de yayımlamış ve Danıştay’ın iptal ettiği “kamu hizmet yapıları” ibaresi yerine “resmi kurum yapıları” ibaresini kullanmıştı. CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, avukatı Okay Saday aracılığıyla bu değişikliğin iptal edilmesi ve yürütmenin durdurulması gayesiyle Danıştay’a başvurmuştu. Danıştay 6. Dairesi, Gök’ün müracaatında yürütmenin durdurulması istemini ikiye karşı üç üyenin oyuyla reddetti. Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olduğu sırada, 2014’te, Danıştay’a atanan Mahmut Ballı da yürütmenin durdurulması talebini reddeden üyeler ortasında yer aldı.

‘YASAYA AYKIRI’
Karara muhalif kalan iki üye ise ortak bir karşı oy münasebeti yazdı. Yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne karar verilmesi gerektiği tarafında görüş bildiren dairenin başkanvekili ile bir üyenin yazdığı karşı oy münasebetinde, “kamu hizmet binalarının, tarihi sit alanlarında meydana getireceği bitki örtüsünü, topografik yapıyı, siluet tesirini bozabilecek, tahribata yönelik sonuçlarının muhafaza kapsamından çıkarılmış olmasının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Müdafaa Yasası’nda öngörülen muhafaza temellerine ve Ulusal Parklar Yasası’na ters olduğu” vurgulandı.

‘KAÇAKLIĞI DEVAM EDİYOR’
Kararı kıymetlendiren CHP’li Gök, “Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın kaçak saray olduğu ve burada kamuya ilişkin hiçbir binanın yapılamayacağı evvelki Danıştay kararıyla tescil edilmişti. Ne yazık ki KVKYK, Danıştay’ın aldığı kararı uygular üzere gözükerek kendi akıllarınca kamu binası yerine resmi bina demek suretiyle söz cambazlığı yapmıştır” dedi. Bu halin ahlaka ve hukuka uygun olmadığını vurgulayan Gök, “Türkiyemiz, bu türlü bir anlayış ve idare usulüyle hukukun çökertildiği ve yok sayıldığı bir ülke haline dönüşmüştür. ‘Kaçak saray’ın kaçaklığı devam etmektedir. Bu kararın temelden iptali gerekir. Takipçisi olacağız” sözlerini kullandı.

Bir cevap yazın