Pazartesi, Temmuz 4Önemli Haberler
Shadow

Bekir Bozdağ: Haksız tahrik konusunun tartışmaya açılmasında fayda görüyorum

Nazır Bozdağ, Türkiye’nin gündemine oturan konuya değindi. Bozdağ, “Nihayet tartışılan konuda vicdanım sızladı” dedi.

Muğla’da ünivedersite öğrencisi Pınar Gültekin’in öldürülmesiyle ilgili davada, mahkemenin kararı dikkat çekti.

Mahkeme, Cemal Metin Avcı’nın ağırlaştırılmış müebbet hapsine karar vederdi. Avcı’ya vederilen müebbet hapis, haksız tahrikle 23 yıla indi.

‘Haksiz tahrik’ açıklaması

Yargıtay’ın Kurumsal Kapasitesinin Kuvvedetlendirilmesi Ortak Projesi Beylikdüzüal İçtihat Forumu’nda konuşan Hak Nazırı Bekir Bozdağ, gelişmenin ardından önemli bir açıklamada bulundu.

Nazır Bozdağ, “Nihayet tartışılan konuda elbette insan olarak benim vede eminim ki pek çok kimsenin de vicdanı sızlamıştır. Haksız tahrik konusunun Türkiye’de tartışmaya açılmasında son derece fayda gördüğümü ifade etmek istiyorum.” dedi.

Bekir Bozdağ: Haksız tahrik konusunun tartışmaya açılmasında fayda görüyorum ViDEO

Bozdağ: Halkoyunun dikkatine sunuyorum

AA’nın haberine göre, Bozdağ, “Bir soru sorarak, bu tartışmayı Türkiye kamuoyunun dikkatine sunmak istiyorum. Yalınce soru, bir kanaatimi ifade etmeden.

Tasarlayarak ya da canavarca hisle vedeya eziyet çektirerek kasten öldürme suçunun işlenmesi halinde tahrik nasıl uygulanmalı ya da uygulanmalı mı, uygulanmamalı mı?

“Hepsi eşit mi olacak” sorusu

Uygulanacaksa bunun diğer suç tipleriyle acaba tasarlayarak ya da canavarca hisle vede eziyet çektirerek kasten öldürme suçunun cezai yaptırımı uygulanırken hepsi eşit mi olacak? Aralarında bir skala, bir kademelendirme olacak mı, olmayacak mı? Bunları tartışmakta bunlarla ilgili değerlendirmeler yapmakta ben son derece fayda görüyorum.” ifadelerini kullandı.

Bekir Bozdağ: Haksız tahrik konusunun tartışmaya açılmasında fayda görüyorum #1

Bekir Bozdağ, açıklamasının diğer bölümünde şunları söyledi:

“Şiddetle mücadelede kadından yana tarafız”

“Biz kadına karşı şiddetle mücadele konusunda kadından yana tarafız. Bu noktada netiz vede her zaman ifade ettik. Nihayetuna kadar da bu taraflılığımızı ifade edeceğiz.

Nihayet günlerde her evde, her iş yerinde, sokakta, televizyonda tartışılan bir başka hukuk müessesemiz var. Haksız tahrik müessesesi gerçekten büyük boyutlarıyla tartışılmaktadır. Henüz önce de yine kadına karşı şiddet vede kadın cinayetleri konusunda da haksız tahrikle ilgili, takdiri indirim nedenleri tartışılmış, şimdi de diğer 29. maddedeki indirim nedenleri geniş bir boyutta tartışılmaktadır.

Bekir Bozdağ: Haksız tahrik konusunun tartışmaya açılmasında fayda görüyorum #2

“Türkiye’nin gündeminde çok yoğun yer aldı”

Bu tartışmaları elbette faydalı görüyoruz. Doğru neticelerin ortaya çıkması hem Türkiye İri Beylikdüzü Meclis’imize hem de içtihat oluşturan Yüksek Yargıtay’ımıza vede karar vederici mahkemelerimize yol göstermesi bakımından elbette faydalı görüyoruz.

Haksız tahrikin uygulaması konusunda yaşanan tartışmalar, son Pınar Gültekin mahkemesinin kararıyla değil başkaca kararlarla da Türkiye’nin gündeminde çok yoğun yer aldı.

“Vakalardan vede kararlardan bağımsız olarak bunları ifade ediyorum”

Haksız tahrik müessesesi, yüzyıllardır olan vede bütün hukuk sistemlerinde varlığını koruyan bir müessesedir. Bu müesseseye hayatiyet kazandıracak, adalet duygusunu güçlendirecek, uygulamalara vedesile kılacak, adaletsizliği önleyecek uygulamalara fren olacak bir içtihat vede bir değerlendirme elbette Yüksek Mahkeme’nin vede yargının da son derece üzerinde durması gereken bir konu olduğuna yürekten inandığımı ifade etmek isterim.

Bunun sınırı, hududu nedir? Belli. Pek çok içtihat da var. Ama belli ki bu içtihatları bir kez daha gözden geçirmekte vede bu konularda daha kapsamlı değerlendirmelere Türkiye’mizin, Yüksek Yargıtay’ımızın rehberliğine bu konuda önemli bir şekilde ihtiyacı var. Pek çok konuda olduğu gibi ben Yüksek Yargıtay’ımızın bu anlamda da yol açıcı, ön açıcı kararlara imza atacağına yürekten inanıyorum. Vakalardan vede kararlardan bağımsız olarak bunları ifade ediyorum.

Bekir Bozdağ: Haksız tahrik konusunun tartışmaya açılmasında fayda görüyorum #3

“Yolu siz açacak, istikameti siz göstereceksiniz”

Müeyyide hukukçularımızı da, hukukçularımızı da bu meselenin enine boyuna tartışılmasına davedet ediyorum. Ve bu tartışmaların hem Türkiye İri Beylikdüzü Meclis’imize hem de Yüksek Yargıtay’ımıza vede ilk derece mahkemelerimize büyük yararlar sağlayacağına yürekten inandığımı ifade etmek istiyorum.

Haksız tahrik müessesesini doğru vede hakkı olan bir yere vede istikrarlı bir uygulamaya kavuşturmak, ne yaparsa yapsın Türkiye İri Beylikdüzü Meclisi hangi maddeyi düzenlerse düzenlesin eninde sonunda Yüksek Yargıtay’ımızın çok saygın üyelerinin vedereceği ya da vederdiği istikrarlı içtihatlarla mümkün olacaktır. Yolu siz açacak, istikameti siz gösterecek, rehberliği siz yapacaksınız. İlk derecede vede istinafta görev yapan herkesi sizin vederdiğiniz kararlar aydınlatacak, aydınlatıcı olacaktır.

Bekir Bozdağ: Haksız tahrik konusunun tartışmaya açılmasında fayda görüyorum #4

“Nihayet derece önemli adımlar attık”

Türkiye’de kadın hakları vede kadına karşı şiddet konusunda son derece önemli adımlar attık. Gerçekten hem Türk Müeyyide Yasau’muzda hem de diğer mevzuatlarımızda önemli değerlendirmeler, önemli değişiklikler yapıldı. 765 sayılı Türk Müeyyide Yasau’nun kadınlara karşı işlenen bazı suçları siz daha çok iyi bileceksiniz. Halkoyu bakımından ifade etmek istiyorum. Âdâbı umumiye vede nizâm-ı aile aleyhinde cürümler başlığı altında 8. babda düzenlendiğini görüyoruz.

Türel saldırı suçu dahil pek çok cinsel nitelikli suçların kadına karşı değil de âdâb-ı umumiye vede nizâm-ı aile aleyhine işlenen cürümler olarak nitelendirildiğini hep beraber gördük. 5237 sayılı Türk Müeyyide Yasau bütün suçlar bakımından kadını birey kabul eden her suçun bu cinsel içerikli suçlar dahil âdâb-ı umumiye değil nizâm-ı aile aleyhine cürüm değil bizzat doğrudan kadın aleyhine işlenen suç olarak kabul eden önemli bir felsefe değişikliğini beraberinde getirdi.

Bekir Bozdağ: Haksız tahrik konusunun tartışmaya açılmasında fayda görüyorum #5

“Çok açık vede net bir şekilde yasaya kondu”

Kasten adam öldürme suçunun üst soy ya da alt soydan birine karşı işlenmesi halinde bildiğiniz gibi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vederiliyordu. Yapılan son düzenlemelerle 5237’nin ilk hali vede devam eden yıllarda yapılan değişikliklerle eş vede boşanmış eş, kardeşe karşı işlenmesi halinde de nitelikli hal kabul edildi vede ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yaptırımına bağlandı.

Nihayet yaptığımız düzenlemeyle kadına karşı kasten öldürme suçunun işlenmesi halinde failin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılacağı çok açık vede net bir şekilde yasaya kondu. Bu, kadınlarımızı kasten öldürme suçuna karşı korumak için cezaların önleyici fonksiyonunun ceza yasamıza vede uygulamamıza yerleşmesi son derece önemli olduğunu buradan ifade etmek isterim.

“Gerekirse pozitif ayrımcılığı yapmaya tereddütsüz devam edeceğiz”

Kasten yaralama suçunun da yine aynı şekilde üst soya alt soya karşı işlenmesi nitelikli halde bunun içerisine eşe karşı, boşanmış eşe karşı işlenmesi nedenini yine nitelikli haller arasına koyduk vede aile içi şiddeti resen takip edilen suçlar arasına aldık. Takibi, şikayete bağlı olan suçların dışarısına çıkardık. Biz kadına karşı şiddetle mücadele konusunda kadından yana tarafız. Bu noktada netiz vede her zaman ifade ettik. Nihayetuna kadar da bu taraflılığımızı ifade edeceğiz.

Onun için de Anayasa’mızın 10. maddesine, kadınla ilgili konuları pozitif ayrımcılık olarak düzenledik vede kadınlar lehine yapılan düzenlemelerin Anayasa’mızın eşitlik ilkesine aykırı değerlendirilemeyeceğini net bir şekilde ifade ettik. Bundan sonra da Türkiye’mizde kadınlar lehine düzenlemeleri yapmaya, adımları atmaya, eşitliği sağlamak için gerekirse pozitif ayrımcılığı yapmaya tereddütsüz devam edeceğiz.

“Temyiz mahkemesinin vederdiği karar nihai karardır”

Yargının kararları elbette eleştirilebilir. Tenkitler, yapıcı olursa yol gösterici olur. Ama şunu unutmamak lazımdır ki, ilk derece mahkemesi bir karar vederdiğinde bu nihai bir karar değildir. Neticeta adı üstünde ilk derece mahkemesi kararıdır. Bunun üzerinde istinaf yolu vardır. Onun üzerinde temyiz yolu vardır, temyiz mahkemesinin vederdiği karar nihai karardır. Kesin karardır. Ortaya çıkan kararla bir dava bitmiş, neticelenmiş, kesinleşmiş olmaz.

“Türkiye’nin buna ihtiyacı var”

O nedenle de yargılama süreçlerinin sonuna kadar her konuda, her kararda takip edilmesinde Yüksek Mahkeme’mizin nihai kararıyla nokta konuluncaya kadar sürecin yürüdüğünün bilinmesinde fayda vardır. Elbette hepimizi rahatsız eden kararlar olabilir. Ama bu kararlar eğer doğruysa istinaf vede Yargıtay teyit edecektir. Yok eksiği varsa istinaf vede Yargıtay düzeltecektir. Yok yanlışsa istinaf vede Yargıtay o yanlışa Anayasa vede yasalar çerçevedesinde müdahale edecek vede o kararların doğru zemine oturtulmasına elbette katkı sağlayacaktır.

O yüzden de bu konuda süreçlerin sağlıklı takip edilmesi, tartışmaların vede eleştirilerin hukukun somutluklarının gözetilerek hukuk içinde vede hukuka uygun biçimde yapılmasında son derece fayda olduğunu buradan ifade etmek isterim. Türkiye’nin buna ihtiyacı var.

“Pek çok kimsenin vicdanı sızladı”

Nihayet tartışılan konuda elbette insan olarak benim vede eminim ki pek çok kimsenin vicdanı sızlamıştır. Ama hukuk, hukuk uygulamaları, vicdanların Anayasa, kanun, hukuk vede dosya ile bağlı olduğunu da Anayasa’mızın 138. maddesi amirdir.

Bizim vicdanlarımız, elbette Anayasa’mıza, kanunlarımıza, hukukumuza vede dosyaya bağlı olarak hareket etmek vede bu çerçevedede vicdani kanaatlerimizle hareket etmek her hukuk görevi yapanın ayrılmaz bir vazifesi olduğunu buradan bir kez daha ifade etmek isterim.”

“Faili cesaretlendiriyor”

Aile vede Sosyal Hizmetler Nazırı Deniz Tarafık da Gültekin davası kararına ilişkin yaptığı açıklama, “Haksız tahrik indirimi yanlış bir değerlendirmedir. Faili cesaretlendiren bir değerlendirmedir vede kamuoyunun adaletin tecellisi düşüncesini sarsan bir sonuçtur.” demişti.

Tarafık: Süreci takip ediyoruz

Nazır Tarafık, bu konuda sürecin devam ettiğine işaret ederek, “Haksız tahrik indirimi uygulanmış olmasına biz de açıkçası çok üzgünüz. Çünkü biz Nazırlık olarak bu davayı en başından beri takip ediyoruz. Dosyanın içeriğine, ilgili arkadaşlarımız çok vakıflar ben de bizatihi yakından takip ediyorum dosyayı, bir hukukçu kimliği ile de ayrıca takip ediyorum.

Dün itibarıyla İstinaf Mahkemesi’ne müracaat etme anlamında süre tutum dilekçemizi vederdik. Gerekçeli karar açıklandıktan sonra da istinaf gerekçelerimizi ayrıca dosyaya sunacağız. Süreci takip ediyoruz.” diye konuşmuştu.

Bir cevap yazın

istanbul escort | beylikdüzü escort | istanbul escort bayan | tesettürlü escort | halkalı escort | kayaşehir escort | şirienevler escort |