Pazar, Ocak 23Önemli Haberler
Shadow

AYM’den toplu konut için kamulaştırılan alan ile ilgili dikkat çeken karar

Anayasa Mahkemesi (AYM), toplu konut üretimi için kamulaştırılan taşınmazların bu emele uygun kullanılmadığı teziyle yapılan kişisel müracaatta mülkiyet hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Resmi Gazete’de yer alan karara nazaran, Ankara Çankaya’daki 52 taşınmaz, toplu konut imali için 1993’te Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırıldı lakin ortalarında müracaatçının payı bulunan iki taşınmazın da olduğu parselasyon süreci sonucunda ifraz edilen toplam 12 parselde 2012’ye kadar kamulaştırma gayesine uygun bir süreç yapılmadı. İlerleyen süreçte belediye tarafından 2012, 2013 ve 2014’te 3 parsel dışında kalan taşınmazlar, mülkiyet satışı ve kat karşılığı inşaat imali için ihaleye çıkarıldı. Bu süreçte kelam konusu taşınmazlardan beşi, üçüncü bireyler ve kooperatiflere devredildi fakat bu evrelerin kamulaştırma maksadına uygun olup olmadığı tarafında inceleme yapılmadı. Ayrıyeten kalan yedi parsel ise kamulaştırıldığı günden bu yana belediye mülkiyetinde durmaya devam etti. Bu süreçte taşınmazların kamulaştırma emeline yahut kamu faydasına uygun öteki bir gayeyle kullanıldığına ait bir tespit de yapılmadı.

2016’DA MÜRACAAT YAPILDI
Kamulaştırılan toprakların hedefine uygun kullanılmadığı gerekçesiyle taşınmazların bir kısmının iadesini isteyen müracaatçı, açtığı davaların reddedilmesi üzerine 2016’da AYM’ye ferdî müracaat yaptı. Başvuruyu kıymetlendiren AYM, mülkiyet hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Yüksek Mahkeme’nin kararının münasebetinde, kelam konusu taşınmazlardan bir kısmının üçüncü bireylere 2013 ve 2014’te devredildiği, bir kısmının ise kamulaştırıldığı tarihten bu yana kamulaştırma emeline uygun yahut kamuya faydalı öbür bir emelle kullanılmadığının açık olduğu belirtildi. Belediye tarafından 2013’ten sonra devredilen ve hala belediye uhdesinde bulunan 12 taşınmazın toplam yüz ölçümünün küçük bir alan olduğunun söylenemeyeceği söz edilen kararda, kamulaştırma tarihinden bu yana geçen müddetin uzunluğu ve kelam konusu taşınmazların bedelinde bu müddette yaşanan artış dikkate alındığında müracaatçının mülkün oluşturduğu artı bedelden mahrum bırakıldığı ve taşınmazların iade edilmediği bildirildi. Kararda dava tarihine kadar 20 yıl geçtiği halde taşınmazların bir kısmının kamulaştırma emeli doğrultusunda kullanılmamasının, devredilen kısmının da kamulaştırma hedefine uygunluğunun incelenmemesi nedeniyle kamu faydası emelinin gerçekleştirilmediği kaydedildi.

Kararda şu tabirler yer aldı:
“Bu müddette taşınmazların pahasında yaşanan artış dikkate alındığında müracaatçıya ödenen kamulaştırma bedelinin taşınmazın gerçek kıymetini yansıtmaktan uzak kaldığı anlaşılmıştır. Müracaatçının uğradığı zararın tazmini yoluna da gidilmediğine nazaran müdahalenin müracaatçıya çok ve olağan dışı bir külfet yüklediği, kamu faydası ile müracaatçının mülkiyet hakkının korunması ortasındaki adil istikrarın müracaatçı aleyhine bozulduğu sonucuna varılmıştır.”

Bir cevap yazın